Steun ons werk in de wijk

Het werk van Stichting Akkerbloem is alleen mogelijk dankzij de brede steun van particulieren, fondsen, bedrijven en overheden. Die steun is belangrijk voor ons draagvlak en het geeft ons de financiën om ons vrijwilligerswerk goed te kunnen doen.

Draagt u de wijk en buurt een warm hart toe? Uw financiële steun aan Stichting Akkerbloem is zeer welkom! 
U kunt ons op verschillende manieren steunen, doneren aan Stichting AkkerBloem. 

 

 

© Stichting Akkerbloem