Buurtactiviteit georganiseert door Stichting Akkerbloem. Paaseitjes zoeken met de buurt

easterbunnysign_small.jpg gezelligheidmetelkaarkinderenheerlijkaandeknutselendebuurtbewonerstijdvooreenpraatjemetelkaar_small.jpg zekijkenzoernstighetzouvastwelisoverderenovatiekunnengaan_small.jpg geduldigwachtendekinderentotdatdepaashaasverschijnt_small.jpg
paaseitjeszoekendoenwegezelligsamenmetdebuurtenstichtingakkerbloem_small.jpg samengezelligkleurenhetweerisgoeddusiedereenvermaaktzichprima_small.jpg evengezelligschommelenmetmamma_small.jpg hetmagwelwathoger_small.jpg
pasopvoordeeieren_small.jpg nuevenbijkomenikgingbestwelhardenhoog_small.jpg hetwordtalgezelligdruklangzaamwordtdebuurtwakkerenkunnenwebijnastarten_small.jpg degroepenwordengesplitsdeallerkleinsteophetkleineveldendegroteremogenzoekeninhetbos_small.jpg
gezelligheidmetdestratenakkerbloemenboterbloemwegmaarnatuurlijkmogendekinderenuitdeomliggendestratenookgewoonmeedoen_small.jpg depaashazenzijnerhelemaalklaarvooromdathetzowarmiszijndeeitjesnognietverstopt_small.jpg mevrouwenmeneerpaashaasdejongevrijwilligersvanstichtingakkerbloemonzetoekomst_small.jpg erwordtuitleggegevenvanwatergaatgebeurenspannendhoor_small.jpg
degrotelopenmeemetpaashaasstan_small.jpg kompaashaaswaargajedeeitjesverstoppenwijzijnerklaarvooromtezoeken_small.jpg dekleinekinderengaanbijpaashaassuusdezeliggenietsmindergoedverstopt_small.jpg omijntasjezitalbijnavolheberaleenboelgevonden_small.jpg
Page:[1] [2]

Photo album created with Web Album Generator